Kinderen veilig en bewust online 

Elke ouder krijgt er mee te maken: je kind gaat online! De online en offline wereld lopen naadloos in elkaar over. Nieuwe vriendschappen worden gemaakt, spelletjes worden op afstand samen gespeeld en ervaringen worden gedeeld. Maar is jouw kind wel op de hoogte van de 'Do's en Don'ts' online? Hoe weet je als ouder dat je kind niet in zeven virtuele sloten tegelijk loopt? 


Van een school wordt verwacht dat het een veilige omgeving is voor kinderen. Hier wordt strak op gestuurd door regels en protocollen op te stellen. Denk aan het pestprotocol. Maar zijn deze regels en protocollen ook aangepast op de nieuwe werkelijkheid waarin veel kinderen online met elkaar omgaan en communiceren?


Online ABC maakt het onderwerp op een informele en laagdrempelige manier bespreekbaar. Op een ouder- of informatieavond, georganiseerd in samenwerking met de school, gaan ouders en leerkrachten met elkaar in gesprek onder leiding van Online ABC. Voor de (bovenbouw)leerlingen is een leuke les samengesteld. Door de hele omgeving te betrekken zijn kinderen straks veilig en bewust online!


Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met Online ABC.


OUDERS

Als ouder is het belangrijk het goede voorbeeld te geven voor je kind, ook online. Bespreek je met je kind wat je zelf online deelt en wat niet? En nog belangrijker; bespreek je waarom je bepaalde informatie wel of niet deelt? Controleer je wat je kind doet online? Zo ja, hoe dan? Weet je zelf voldoende wat de nieuwste trends zijn en kun je hierover mee praten? Of is het een 'ver-van-je-bed-show'? 


Online ABC biedt de mogelijkheid om hierover met andere ouders van gedachten te wisselen. Zo krijg je andere inzichten en tips.

LEERKRACHTEN

Online gedrag van kinderen is niet alleen de verantwoordelijkheid van de kinderen en de ouders maar ook van leerkrachten. Denk aan een pestprotocol op school. Is hierin voldoende rekening gehouden met online pesten? En via welke middelen heb je contact met je leerlingen? Is het bijvoorbeeld nodig of wenselijk om een whatsapp groep aan te maken?


Ga onder leiding van Online ABC de dialoog aan met je collega's en ouders. Op die manier wordt helder gemaakt waar jouw verantwoordelijkheid als leerkracht begint en eindigt. 

(BOVENBOUW)LEERLINGEN

Op welke manier ben je online? Wat deel of doe je online? Hoe weet je of het veilig is wat je doet? Hoe ga je met anderen om online? Is dat anders omdat je iemand niet echt ziet? Doe je wel eens dingen online omdat iedereen het doet (terwijl je het eigenlijk zelf niet wilt)? 


Online ABC heeft een leuke les samengesteld. Met je klas beantwoord je vragen over online gedrag. Wat vind je wel kunnen en wat kan écht niet? Aan het eind zul je zien dat we een afsprakenlijst kunnen maken waar iedereen uit de klas zich aan kan houden. 

Via Online ABC zorg je voor Aandacht voor het onderwerp, Beïnvloed je het online gedrag van het kind op een positieve manier en Check je of afspraken worden nagekomen.